Violetta Marcinkowska - Dyrektor Poradni

Pedagog, arteterapeuta, konsultant - terapeuta Metody Tomatisa. Specjalista z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej – Gimnastyki Mózgu, teatroterapii, bajkoterapii, terapii taktylnej. Niezależny Certyfikowany Instruktor Baby Signs® - Migusie®, Certyfikat ukończenia Metody Warnkego uprawniający do prowadzenia diagnozy i treningu funkcji podstawowych z wykorzystaniem tej metody. Ponadto dwa prestiżowe certyfikaty: Arteterapeuty Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS nr 23/2014 w dziedzinie edukatora arteterapii, certyfikat ukończenia "Psychoterapii dzieci i młodzieży. Ujęcie poznawczo - behawioralne" w Krakowie w 2012r. Najciekawszym dla niej wyzwaniem zawodowym są dzieci ze spectrum całościowych zaburzeń, to dla nich i ich rodziców intensywnie uczy się technik behawioralnych. W Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka w Gdańsku (2013r.) ukończyła III stopniowy kurs doskonalący : Terapi behawioralnej dzieci z autyzmem oraz indywidualną obserwację.  Terapeuta EEG, HEG-Biofeedback. Certyfikat uprawniający do badania słuchu z wykorzystaniem Screeningowego Audiometru Tonalnego (SAT)- słuch obwodowy i centralne przetwarzanie.  Świadectwo ukończenia kursu terapeutycznego Metody Feuersteina - Instrumental Enrichment - Poziom I ( 2015r). Certyfikowany Praktyk Metody Tomatisa (Poziom I i II), Sensomotoryka - Kurs podstawowy.

Małgorzata Borejko

Pedagog, psycholog, specjalista poradnictwa i pomocy psychologicznej, certyfikat 2 stopnia z interewencji kryzysowej, mediator, specjalista z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej – Gimnastyki Mózgu. Posiada uprawnienia do dokonywania diagnozy funkcjonalnej dzieci z zaburzeniami rozwoju. Ponadto ukończyła w Instytucie Dziecka AUTUS w Poznaniu III stopniowy kurs doskonalący terapii behawioralnej dzieci z autyzmem (2013r). Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii (2013r.). Sensomotoryka - Kurs podstawowy.


Joanna Raczycka

Pedagog, surdopedagog, oligofrenopedagog,tyflopedagog, specjalista z zakresu terapii pedagogicznej i pedagogiki leczniczej, Kinezjologii Edukacyjnej – Gimnastyki Mózgu. Posiada uprawnienia do dokonywania diagnozy funkcjonalnej dzieci z zaburzeniami rozwoju.Ponadto ukończyła w Instytucie Dziecka AUTUS w Poznaniu III stopniowy kurs doskonalący terapii behawioralnej dzieci z autyzmem (2013r). Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii (2013r.)
Kursy: Weroniki Sherborne, Metoda Knillów

Joanna Figas

Logopeda, specjalista terapii pedagogicznej, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, certyfikat z wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji Castillo Moralesa, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej, specjalista z zakresu Kinezjologii Edukacyjnej – Gimnastyki Mózgu, praktyczny kurs Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz oraz Metody Warnkego. Ukończyła również kursy z zakresu: Metoda Knillów, Masaż Shantala oraz warsztaty: Komunikacjia i teorii umysłu - wspomaganie dziecka ze spektrum autyzmu w rodzinie, Karta potrzeb dziecka oraz konstruowanie indywidualnych programów wspierających. Ponadto warsztat symultaniczno - sekwencyjnej nauki czytania.

Anna Wdowiak

Logopeda, specjalista terapii pedagogicznej, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, certyfikat z wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dzieci z grupy wysokiego ryzyka na podstawie neurorozwojowej koncepcji Castillo Moralesa, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej. Uczestniczyła w warsztatach  szkoleniowych  z Symultaniczno-Sekwencyjnej nauki czytania prof.dr hab. Jagody Cieszyńskiej i  z Terapii Jąkania – teoria a praktyka. Ponadto ukończyła w Instytucie Dziecka AUTUS w Poznaniu III stopniowy kurs doskonalący terapii behawioralnej dzieci z autyzmem (2014r). Metoda Knillów - 2014.

dr hab. Marian Marcinkowski

Pedagog, diagnosta, terapeuta, specjalista EEG Biofeedback, Metoda Warnkego, SAT.