HISTORIA

 • Twórcą metody jest Alfred Tomatis (1920-2001)
 • Otolaryngolog i foniatra
 • Syn sławnego śpiewaka operowego Humberta Tomatisa
 • Pracował ze śpiewakami mającymi problem z kontrolą swojego głosu
 • Prowadził badania dla Ministerstwa pracy nad zawodową głuchotą pracowników
 • Badał relacje między słuchaniem a fonacją
 • Autor 14 książek i wielu artykułów


EFEKT TOMATISA
W oparciu o praktykę lekarską oraz prace eksperymentalne, Alfred Tomatis zaprezentował w 1957 roku we Francuskiej Akademii Nauki Efekt Tomatisa


Efekt Tomatisa można podsumować w trzech prawach:

 • Głos zawiera tylko to co słyszy ucho
 • Jeśli uszkodzonemu uchu umożliwi się prawidłowe słyszenie utraconych lub stłumionych częstotliwości natychmiast pojawiają się one w głosie
 • Odpowiednia stymulacja słuchowa spowoduje trwałą poprawę zdolności słuchania i polepszenie zdolności odtwarzania dźwięków

Metoda Tomatisa jest obecna w 40 krajach na 5 kontynentach w 400 prywatnych i publicznych centrach


CO TO ZNACZY ODPOWIEDNIA STYMULACJA?
Odpowiednia stymulacja to trening słuchowy, czyli mikrogimnastyka mięśni ucha prowadzona przy odpowiedniej aparaturze: przy wykorzystaniu elektronicznego ucha lub małego przenośnego elektronicznego ucha Solisten.


DLACZEGO UCHO JEST TAK WAŻNE DLA NASZEGO FUNKCJONOWANIA?
Ucho dla człowieka pełni 3 podstawowe funkcje:

 • Funkcja równowagi

W uchu środkowym znajduje się przedsionek, który odpowiada za postawę ciała, kontrolę równowagi i wpływa na mięśnie w naszym organizmie

 • Funkcja energetyzująca

Ucho ludzkie można porównać do dynama, które dostarcz korze mózgowej energii. Dźwięk dobry jakościowo wpływa na poziom energii w mózgu

 • Funkcja słuchania

Gdy ta funkcja jest zakłócona osoba ma problemy z analizą, przystosowaniem się i lateralizacją słuchową. Może to prowadzić do problemów z rozumieniem mowy, szybką męczliwość, drażliwość i wycofywanie się z kontaktów w głąb siebie. Czas koncentracji i uwagi i zdolności zapamiętywania są również pogorszone.


SŁYSZENIE A SŁUCHANIE
Fundamentem dla metody zrozumienia metody Tomatisa jest zrozumienie różnicy między Słyszeniem a słuchaniem


SŁUCHANIE TO UMIEJĘTNOŚĆ UŻYWANIA WŁASNEGO SŁUCHU

 • Celowo i z uwagą
 • W sposób, który jest akceptowany na poziomie emocjonalnym
 • Do nauki i komunikacji


SŁUCHAĆ TO ZNACZY:

 • Wybierać wiadomość dźwiękową spośród innych
 • Blokowanie dźwięków, które są nieistotne
 • Ciągłe dopasowanie treści i formy tej wiadomości


Dla kogo?

Metoda Tomatisa skierowana jest do dzieci i dorosłych w każdym wieku. Jest to technika uzupełniająca inne profesjonalne metody wsparcia. W żadnym wypadku nie zastępuje ona pracy terapeuty czy pedagoga. Wręcz przeciwnie, jej działanie zwielokrotnia efekty terapii, zwłaszcza w poniższych dziedzinach:

 • PROBLEMY W UCZENIU SIĘ I ZAKŁÓCENIA JĘZYKOWE

Wpływając na plastyczność obwodów nerwowych zaangażowanych w odkodowanie i analizę dźwięków, jak również tych, które odpowiadają za motorykę, równowagę i koordynację, Metoda TOMATISA może pomóc dzieciom i dorosłym w rozwijaniu strategii kompensacyjnych w przypadku problemów w nauce i zaburzeń językowych. Szczególnie polecana dla dzieci, które nie mówią!

 • ZABURZENIA UWAGI

Metoda TOMATISA polega na emisji kontrastów dźwiękowych, których celem jest stałe zaskakiwanie mózgu, umożliwiające utrzymanie go w stanie pobudzenia. Celem tego działania jest wsparcie rozwoju automatycznych mechanizmów wykrywania zmian, co w efekcie poprawia umiejętność skupiania uwagi.


ZABURZENIA AFEKTYWNE I EMOCJONALNE
Mózg ma naturalną tendencję do bronienia się w przypadku agresji z zewnątrz lub w wyniku wstrząsu emocjonalnego. Ta ochrona działa jak filtr, zakłócający przekazywanie i analizę komunikatu dźwiękowego. Dzięki pośredniemu działaniu na układ limbiczny i korę przedczołową Metoda TOMATISA'* ma działanie regulujące w przypadku zaburzeń emocjonalnych związanych z depresją i stanami lękowymi.


ZABURZENIA PSYCHOMOTORYCZNE
Dzięki bezpośredniemu działaniu na przedsionek Metoda TOMATISA'1 umożliwia regulację napięcia mięśniowego, utrzymania pionowej postawy ciała, a także zaburzeń lateralizacji. Ponadto, w powiązaniu z kilkoma innymi obszarami mózgu, układ przedsionkowy odgrywa ważną rolę w mechanizmach koordynacji i rytmu. W związku z tym Metoda TOMATISA" skutecznie radzi sobie z zaburzeniami w tych obszarach.


ROZWÓJ OSOBISTY I DOBRE SAMOPOCZUCIE
Dźwięki bogate w wysokie składowe harmoniczne stymulują złożoną sieć włókien nerwowych, zwaną układem siatkowatym, która kontroluje ogólny poziom aktywności mózgu. Kładąc nacisk na przekazywanie dźwięków wysokich, których oddziaływanie jednocześnie dynamizuje mózg i relaksuje ciało, Metoda Tomatisa1" pozytywnie wpływa na rozwój osobisty i dobre samopoczucie.


LEPSZY GŁOS I WIĘKSZA MUZYKALNOŚĆ
Podstawowa zasada Metody TOMATISA'* głosi, że każda zmiana dotycząca mechanizmów odbioru i analizy komunikatu dźwiękowego ma skutki dla sposobu odtworzenia tego komunikatu, czy to w mowie, śpiewie, czy za pośrednictwem instrumentu muzycznego.


PRZYGOTOWANIE DO PORODU
Płód słyszy głos matki. Ten głos jest swego rodzaju pierwotną afektywną substancją dźwiękową, o podstawowym znaczeniu dla rozwoju dziecka. Głos matki powinien być /ięc przez dziecko postrzegany jako coś miłego. Zmniejszając poziom stresu i kładąc nacisk na przewodnictwo kostne, Metoda TOMATIS wspiera przyszłe mamy przez cały okres ciąży.


PRZYSWAJANIE JĘZYKÓW OBCYCH
Celem Metody Tomatisa jest dać każdej osobie, która pragnie nauczyć się języka obcego, możliwość rzeczywistego przyswojenia sobie jego rytmów i dźwięków. Umożliwienie uchu skutecznej adaptacji do nowych rytmów i dźwięków pozwala je poprawnie analizować i odtwarzać. Praca nad tym polega również na wyzwoleniu się od nawyków rytmicznych i dźwiękowych własnego języka, gdyż często wpływają one negatywnie na zdolność nauczenia się języka obcego.


Czas trwania terapii?
Przed rozpoczęciem sesji terapeuta przeprowadza wywiad, który w oparciu o dobrane narzędzia diagnostyczne pozwala mu najlepiej dobrać program do problemu pacjenta.
Ponieważ chodzi tu o stymulację ucha i mózgu, seanse powinny być powtarzane, ale także oddzielone tzw. „integracyjnymi" fazami odpoczynku, które pozwolą na utrwalenie dokonanych postępów.
Czas i liczba seansów są uzależnione od rodzaju zdiagnozowanego problemu. Na ogół seanse odbywają się codziennie po 2 godziny, a cały program trwa 60-90 godzin. Osobnym programem objęte są dzieci z autyzmem.


Bilans końcowy
Po zakończeniu seansów słuchania przeprowadzany jest ich bilans. Pozwala on ocenić dokonane postępy i stwierdzić, czy wskazane są dalsze seanse programu słuchowego. Wyniki uzyskanie dzięki Metodzie Tomatisa są trwałe.
Często korzystanie z dodatkowych seansów nie jest już konieczne, jednak w przypadku niektórych specyficznych problemów przedłużenie programu może się okazać niezbędne.

TWOJ SPECJALISTA W DZIEDZINIE METODY TOMATISA®
Wyłącznie specjaliści, których nazwiska widnieją na stronie www.tomatis.com, mają uprawnienia przyznane przez spółkę TOMATIS DEVELOPPEMENT S.A. do praktykowania Metody TOMATISA.
Przechodzą oni zaawansowane szkolenia, a także dysponują certyfikatem i fachowym sprzętem, odpowiednio skalibrowanym i dostosowanym do ich potrzeb. Zobowiązują się również do przestrzegania ścisłych norm praktyki terapeutycznej i etyki zawodowej.

Koszt terapii: I etap 1500zł wraz z diagnozą i bilansem, każdy następny etap 1000zł