Głównym celem naszych działań jest świadczenie usług: diagnoz i terapii w sposób sprawny, profesjonalny i ukierunkowany na klienta.
Poradnia jako placówka jest miejscem, w którym pracują ludzie z pasją, zaangażowaniem i oddaniem.
Jesteśmy zespołem specjalistów z zakresu: psychologii, pedagogiki, logopedii, terapii (w tym behawioralnej) i arteterapii oraz doradztwa personalnego i zawodowego.
Naszą MISJĄ jest wspomaganie dziecka i rodziców w jego wczesnej stymulacji, rozbudzaniu i rozwijaniu jego talentów oraz pomoc w sytuacjach szkolnych, rodzinnych i społecznych, w których często nie ma prostych rozwiązań.
Poradnia działa pod nadzorem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu.
Wpisana jest do rejestru placówek niepublicznych pod nr 6/10


PORADNIA ŚWIADCZY USŁUGI ODPŁATNIE.


Z naszych usług może skorzystać każdy, bez względu na miejsce zamieszkania i skierowania.

Poradnia jest uprawniona do wydawania opinii respektowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne podczas egzaminów zewnętrznych (sprawdzianów po szkole podstawowej, egzaminów gimnazjalnych i na maturze) oraz podczas oceniania wewnątrzszkolnego.
Dokumenty wydawane przez Poradnię mają taką samą moc prawną jak opinie wydawane przez poradnie publiczne.